Document detail

Довіле Йодкайте, Роб Кейкенс, Гелен Смит et al. (2018)   C2


Цей звіт —не стільки ще одна оцінка, як наступний крок: пропозиції щодо трансформації закладів та створення «пілотів» в Україні, які б допомогли трансформувати систему психоневрологічних установ в цілому. Ми сподіваємось, що ці реко-мендації прокладуть шлях до укладання договорів з органами влади на технічне завдання щодо процесу трансформації, і що обидва документи — доповідь та угоди — матимуть своїм наслідком узяття на себе зобов’язання українською державою, а також міжнародною донорською спільнотою забезечити необхідне фінансування для початку цього процесу трансформації.

інтернат,  трансформація,