Document detail

این مجموعه ویژه شامل مرورهای کاکرین در موضوعات زیر است: دارو، پشتیبانی رفتاری، و ترک تدریجی. مداخلاتی که عمل سیگار کشیدن را تقلید می‌کنند، به‌ویژه سیگارهای الکترونیکی، به‌علت این‌که خطر مرتبط با استفاده از آن‌ها در همه‌گیری اخیر واضح نیست؛ از این مجموعه خارج شده‌اند. گروه اعتیاد به دخانیات کاکرین در حال کار هستند تا همه اطلاعات مرتبط را به منظور ارائه پشتیبانی به افرادی که در این زمان سخت در تلاش برای ترک سیگار هستند؛ به‌روز نگه‌دارند.

SARS-CoV-2,  COVID-19,  farsi,  corona virus,  smoking,  smoke exposure,  addiction,  Prevention,  community health,